مطالب برچسب شده: مدیریت

فرآیندهای لازم برای توسعۀ یک کسب و کار چه هستند؟

فرآیندهای لازم برای توسعۀ یک کسب و کار چه هستند؟

در این مقاله برگرفته از کتاب “افسانۀ کارآفرینی، چرا اغلب کسب و کارهای کوچک موفق نمی‌شوند و راه‌حل چیست؟” بررسی خواهیم کرد که فرآیندهای لازم برای توسعۀ یک کسب و کار چه هستند؟

ادامه مطلب

عدم موفقیت در کسب و کار‌های کوچک، علت‌ها و راه‌حل‌ها

عدم موفقیت در کسب و کار‌های کوچک، علت‌ها و راه‌حل‌ها

در این مقاله برگرفته از کتاب “افسانۀ کارآفرینی، چرا اغلب کسب و کارهای کوچک موفق نمی‌شوند و راه‌حل چیست؟” نگاهی به عدم موفقیت در کسب و کار‌های کوچک، علت‌ها و راه‌حل‌های آن خواهیم داشت.

ادامه مطلب