جلوگیری از ورشکستگی کسب‌وکارها در بحران و رکود اقتصادی
روش های جدید بازاریابی
انواع بازاریابی ، مفاهیم بازاریابی و فروش
عوامل موثر در فرایند تصمیم گیری خرید
معیار های تقسیم بندی بازار
روشهای مدیریت زمان در بازاریابی
افزایش فروش

راه های افزایش فروش

/
  فروش، نوعی کمک به دیگران است برای ارتقای کیفیت کار و زندگی آ…
روشهای جذب مشتری

روشهای جذب مشتری

/
نگرش مثبت فروشنده و روشهای جذب مشتری روشهای جذب مشتری ، فروشنده شاید درباره اطلا…