مطالب توسط ثروت آفرین

نخبگان فروش و بازاریابی

کدام یک، نوابغ یا نخبگان فروش و بازاریابی؟   همان‌طور که می‌دانیم کلمه “نوابغ” جمع مکسر کلمه “نابغه” است و در سطح جامعه این صفت به افرادی که عملکرد بهتر و مؤثرتری در راستای رسیدن به اهداف شخصی خود دارند تعلق می‌گیرد. مطالعات و تحقیقات پژوهشگران  نشان می‌دهد که در افراد عادی نیم‌کره چپ، مسئول […]