مطالب توسط ثروت آفرین

نخبگان فروش و بازاریابی

کدام یک نوابغ یا نخبگان فروش و بازاریابی؟ همان‌طور که می‌دانیم کلمه  “نوابغ” جمع مکسر کلمه  “نابغه”  است  و در سطح جامعه این صفت به افرادی که عملکرد  بهتر و مؤثرتری  در راستای رسیدن به اهداف شخصی خود دارند تعلق می‌گیرد. مطالعات و تحقیقات پژوهشگران  نشان می‌دهد که  در افراد عادی نیم‌کره چپ، مسئول پردازش […]