نوشته های آرشیوی برای فروردین, 1398

فرآیندهای لازم برای توسعۀ یک کسب و کار چه هستند؟

فرآیندهای لازم برای توسعۀ یک کسب و کار چه هستند؟

در این مقاله برگرفته از کتاب “افسانۀ کارآفرینی، چرا اغلب کسب و کارهای کوچک موفق نمی‌شوند و راه‌حل چیست؟” بررسی خواهیم کرد که فرآیندهای لازم برای توسعۀ یک کسب و کار چه هستند؟

ادامه مطلب