نظر خانم محمدی | دوره نخبگان کسب و کار

نکات مصاحبه با خانم محمدی-نمایندۀ فروش یک شرکت تجهیزات پزشکی:

• دورۀ نخبگان فروش، از طرف یکی از دوستانم به من معرفی شد.
• در دوره‌های مشابه شرکت کرده بودم، ولی متأسفانه بیشر به من انگیزه دادند تا اینکه مطالبی را عینی توضیح بدهند.
• قبلاً کتاب‌هایی در زمینۀ فروش مطالعه کرده بودم، ولی کاربردی برایم نداشتند که باعث شد تا دنبال یک دورۀ تخصصی فروش باشم و با مؤسسه نو اندیشان ثروت آفرین آشنا شدم.
• آموزش‌های اراده شده در دورۀ نخبگان فروش، بر اساس تجارب استاد ریاحی هستند و کاربردی مناسب در کسب و کار من داشته است.
• آموزش‌های دورۀ نخبگان فروش، عملکردی خوب در زندگی شخصی و کاری من داشته و از آن راضی هستم.
• افرادی که می‌خواهند پیشرفت کنند و به جایگاه بهتری برسند، برای شرکت در دورۀ نخبگان فروش مناسب هستند.
• در دورۀ نخبگان فروش، یاد گرفتم که چگونه مذاکرۀ خوبی داشته باشم و بیشتر بفروشم.
• هزینه‌ای که برای دورۀ نخبگان فروش می‌کنید، در مقایسه با نتیجه‌ای که از آن می‌گیرید، بسیار ناچیز است.
• دورۀ نخبگان فروش، 100% بازده دارد.

نظرات دیگر دانش آموختگان

محصولات