نظرسنجی خانم لطیفی | دوره نخبگان ثروت آفرین کسب و کار

نکات مصاحبه با خانم لطیفی- کارشناس معاملات کالاهای بورس و بازاریابِ کالا در بازارِ بورس:

• آشنایی من با مؤسسه نو اندیشان ثروت آفرین و دورۀ نخبگان ثروت آفرین، از طریق پیامک تبلیغاتی بود که برای یک همایش ارسال شد.
• کارگاه‌های آموزشی در دورۀ نخبگان ثروت آفرین، رسیدنتان به هدف را سریع‌تر می‌کند و برای خودِ من، خیلی اثربخش بود.
• در بین تمامی درس‌های دورۀ نخبگان ثروت آفرین، مباحثی مثل مدیریت زمان، ارتباط مؤثر با مشتری و به نتیجه رساندن فروش، برایم کاربردهای خیلی زیادی داشت.
• سطح تحصیلات برای مخاطبان دورۀ نخبگان ثروت آفرین مهم نیست، چون‌که مطالب این دوره می‌تواند در کار و زندگی همه اثرگذار باشد.
• دورۀ نخبگان ثروت آفرین، برای افرادی که با فروش سر و کار دارند، بسیار کاربردی است.
• دورۀ نخبگان ثروت آفرین، کسانی که در کسب و کار و یا زندگی خودشان مسئله پیدا کرده‌اند را کمک می‌کند تا شرایط خودشان را بهبود ببخشند.
• شما می‌توانید با تمرین کردن مطالبی که در دورۀ نخبگان ثروت آفرین آموزش داده می‌شود، افزایش درآمدی 30 درصدی را تا پایان دورۀ نخبگان ثروت آفرین داشته باشید.
• دورۀ نخبگان ثروت آفرین، یک سالی است که بقیۀ زندگی کاری و حرفه‌ای شما را تضمین می‌کند.

نظرات دیگر دانش آموختگان

نظرات دیگر دانش آموختگان