نظرسنجی خانم بُلقَدر | دوره نخبگان ثروت آفرین کسب و کار

نکات مصاحبه با خانم لیلا بُلقَدر- متخصص طب سنتی:

• من از لحاظ مالی و پیشرفت در زندگی، به بن بست رسیده بودم؛ کلاس‌های مختلفی ‌رفتم که متأسفانه همه انگیزشی بودند و هرچه بیشتر می‌رفتم، کمتر به نتیجه می‌رسیدم.
• یکی از دوستانم به من دورۀ نخبگان ثروت آفرین را معرفی کرد و چه پیشنهاد خوبی بود.
• وقتی دیدم مهمترین تمایزِ دورۀ نخبگان ثروت آفرین، نسبت به دوره‌های دیگر، تکنیکال و کارآمد بودن آموزش‌ها است، پسرم را هم ثبت نام کردم که مسیر رسیدنش به هدف کوتاه‌تر شود.
• یکی از سرفصل‌هایی که من خیلی دوست داشتم، MBTI بود که توانستم با توجه به تیپ شخصیتی خودم، نقاط ضعف و قوتم را پیدا کنم.
• مبحث جذاب دیگرِ دورۀ نخبگان ثروت آفرین، اُصول و فنون مذاکره بود که در آن مذاکرۀ موفق و بُرد-بُرد را آموختم و اکنون، از بیشتر مذاکره‌ها خوشحال بیرون می‌آیم.
• فقط افسوس می‌خورم که ای‌کاش چندین سال پیش در دورۀ نخبگان ثروت آفرین شرکت می‌کردم که قطعاً خیلی جلوتر از جایی که الان هستم، می‌بودم.

نظرات دیگر دانش آموختگان

محصولات