نظرسنجی آقای لازمی | دوره نخبگان ثروت آفرین کسب و کار

نکات مصاحبه با آقای لازمی- تأمین کنندۀ ملزومات صنایع راه‌سازی:

• از طریق یک دوستم که در کار تولید ابزارآلات است و بسیار هم موفق است، با دورۀ نخبگان فروش آشنا شدم.
• آموزش‌های دورۀ نخبگان فروش، قدم به قدم هستند و آرمان‌گرا نیستند و به همین خاطر است که موفقیت ما را رقم می‌زنند.
• هر کسی گه با مردم در ارتباط است، می‌تواند در دورۀ نخبگان فروش شرکت کند، زیرا دورۀ نخبگان فروش صرفاً در خصوص فروش صحبت نمی‌کند.
• نسبت هزینه‌ای که برای دورۀ نخبگان فروش می‌کنید، با فروشتان آنقدر کم است که در همان ماه اول هزینه دورۀ نخبگان فروش را در می‌آورید.
• هر کسی، در هر قشری از جامعه که باشد، می‌تواند در دورۀ نخبگان فروش شرکت کند.
• در طول یک سال که دورۀ نخبگان فروش را گذراندم، موفقیت زیادی کسب کردم و مطمئن هستم که تا پایان زندگی خودم از آموزش‌های دورۀ نخبگان فروش، استفاده خواهم کرد.

نظرات دیگر دانش آموختگان

محصولات