نظر آقای عصمتی | دوره نخبگان کسب و کار

نکات مصاحبه با آقای عصمتی- تولید کنندۀ زیره کفش در بازار تهران:

• یکی از دوستان قدیمی‌ام که در بازار هم همکار من است، دورۀ نخبگان فروش را به من معرفی کرد.
• برای من، مهمترین چیز چرخۀ زندگی است که با شرکت در دورۀ نخبگان فروش، چرخۀ زندگی من رونق پیدا کرد و باعث شد تا کار من رونق بگیرد.
• بر اساس آموزش‌های دورۀ نخبگان فروش، تعاملم با مردم جامعه و افرادی که در بازاری تهران با آن‌ها سر و کار دارم بهتر از قبل شده است.
• با آموزش‌هایی که در دورۀ نخبگان فروش دیدم، موفق شدم تا در یک ماه 4بار از یک مشتری خودم دریافتی داشته باشم که با توجه به وضعیت نا به سامان بازارِ تهران، یک موفقیت بسیار بزرگ است.
• با وجود اینکه حجم مطالب ارائه شده توسط استاد ریاحی، نسبت به مطالب دوره‌های دیگر بیشتر است، دورۀ نخبگان فروش قیمتی مناسب و کم‌تر دارد.
• نحوۀ ارتباط صحیح با مشتری را که از مباحث دورۀ نخبگان فروش است، به خوبی در محیط مؤسسه نو اندیشان تحربه کردم و بسیار از رفتار مؤسسه راضی هستم.
• همۀ جامعۀ ایران نیازمند آموزش است و دورۀ نخبگان فروش، یک فرصت عالی برای آموختن.
• قبلاً فکر می‌کردم که خیلی موفق هستم، منتها اکنون که دوره تمام شده است، می‌بینم چقدر از ظرفیت‌های وجودی من هنوز بی استفاده مانده است و چه فرصت‌های خوبی را تا قبل از دورۀ نخبگان فروش، از دست داده‌ام.
• یک سالی که بقیۀ عمر شما را تضمین می‌کند، 98% درست است.

نظرات دیگر دانش آموختگان

محصولات