نظر آقای سنگانی|دوره نخبگان کسب و کار

نکات مصاحبه با آقای مجید سنگانی- صنف ابزارآلات صنعتی و ساختمانی

نظرات دیگر دانش آموختگان

محصولات