نظرسنجی آقای ساجدی | دوره نخبگان ثروت آفرین کسب و کار

نکات مصاحبه با آقای ساجدی- متخصص در زمینۀ فناوری اطلاعات:

• یک سال است که خودم را از یک کارمندی به یک کارآفرین ارتقاء داده‌ام.
• از طریق اینترنت با دورۀ تحول رشد آشنا شدم که نتیجۀ خیلی خوبی در کسب و کارم داشت، استاد ریاحی در پایانِ دوره در خصوص دورۀ نخبگان ثروت آفرین صحبت کردند که بعد از تحقیقاتم دربارۀ سرفصل‌ها و شرایط استثنائی آن، در دورۀ نخبگان ثروت آفرین ثبت‌نام کردم.
• زمانی که وارد مؤسسه نو اندیشان شدم، چنان اعتمادی از استاد ریاحی و مجموعه‌شان، در من ایجاد شد که دیگر به دنبال بررسی دوره‌های مشابه نرفتم.
• دورۀ نخبگان ثروت آفرین برای کسانی مناسب است که می‌خواهند در کسب و کارشان پیشرفت کنند، کسب و کار خودشان را راه‌اندازی کنند و آن‌هایی که قصد دارند تا در زندگی و یا کارشان تحولی اساسی و مثبت ایجاد کنند، مناسب است.
• مطالب دورۀ نخبگان ثروت آفرین همگی کاربردی و قابلِ لمس هستند.
• در دورۀ نخبگان ثروت آفرین، مطالبی علمی با بیانی ساده و قابل لمس ارائه می‌شوند.
• دورۀ نخبگان ثروت آفرین، یک جعبه ابزار بسیار کامل و کافی برای رسیدن به اهدافتان در کسب و کار و زندگی شخصی و اجتماعی است.
• اگر به پیشرفت فکر می‌کنید، دورۀ نخبگان ثروت آفرین بهترین ابزار برای شما است.
• آموزش‌های دورۀ نخبگان ثروت آفرین، هم هدفمند جمع‌آوری شده‌اند و هم زمان‌بندی مناسبی برایشان در نظر گرفته شده است و این دو عامل باعث می‌شوند تا با تلاش‌های خودتان به موفقیت برسید.

نظرات دیگر دانش آموختگان

محصولات