نظرسنجی آقای تهرانی | دوره نخبگان ثروت آفرین کسب و کار

نکات مصاحبه با آقای علیرضا تهرانی- تولید و پخش پوشاک:

• همایش‌های زیادی را شرکت کردم و اساتید محتلفی را بررسی کردم؛ تفاوت استاد ریاحی با دیگران نظم، مرحله به مرحله بودن آموزش‌ها و پیوسته نگریِ ایشان به آموزش است.
• آموزش‌های دورۀ نخبگان ثروت آفرین، مرحله‌ای و پیوسته هستند و نظمی خاص دارند.
• خوبیِ دورۀ نخبگان ثروت آفرین این است که می‌تواند برای همه، در هر سطحی که باشند، مفید باشد.
• آن‌هایی که می‌خواهند به سطحی بالاتر از جایگاه قلبی‌شان برسند، می‌توانند در دورۀ نخبگان ثروت آفرین، شرکت کنند.
• آموزش‌های دورۀ نخبگان ثروت آفرین، کاملاً هوشمندانه است و بر لایه‌های ناخودآگاه شما تأثیر می‌گذارد.
• من از دکتر ریاحی سپاسگذارم، چون فرآیند زندگیم روز به روز، رو به بهبود است.

نظرات دیگر دانش آموختگان

محصولات