نظرسنجی آقای افتخاری | دوره نخبگان ثروت آفرین کسب و کار

نکات مصاحبه با آقای رامین افتخاری- مسئول تولید و پخش بازرگانی روغن‌های موتور صنعتی:

• من از اینکه در دورۀ نخبگان ثروت آفرین که به تعریف خودم کامل و بی‌نقص است، شرکت می کنم، به خودم آفرین می گویم.
• دوره‌های مشابه دورۀ نخبگان ثروت آفرین، با ارائۀ انباشتی از اطلاعاتی غیر ضروری، خروجی زیادی ندارند و فقط قصد فروش دورۀ آموزشی خود را دارند.
• در دورۀ نخبگان ثروت آفرین، خوشحال می‌شوید، چون حالِ خوب به شما می فروشند.
• من زیاد دیده‌ام کسی که پولدار و ثروتمند است، اما خوشحال نیست، من از دورۀ نخبگان ثروت آفرین کسب و کار حالی خوبی گرفتم.
• من بارها خارج از ساعت کلاس، به استاد ریاحی مراجعه کردم و گیرهها و مسائلی که در کار داشتم را با استاد ریاحی مطرح کردم، پشتیبانی و حمایت استاد ریاحی مرا پایبند به دورۀ نخبگان ثروت آفرین کسب وکار کرد.
• در دورۀ نخبگان ثروت آفرین کسب وکار، اطلاعاتی تخصصی را که آخرین اطلاعات روز اقتصاد و بازار مارکتینگ هستند، با ارائه تمام تجربیات و آموخته‌های استاد ریاحی و به بهترین صورت ارائه می‌شوند.
• اگر در مدت زمانِ یک سال، آموزش‌های دورۀ نخبگان ثروت آفرین را کسی در اختیار شما قرار بدهد، به نظر من نامش را باید نذر فرهنگی گذاشت.
• من در دورۀ نخبگان ثروت آفرین، یک میانبُر خیلی سریع یاد گرفتم که در تمام امور اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برایم مفید است.
• همه کسانی را که برایم مهم هستند، حتی اگر شده هزینه اش را هم خودم بپردازم، مجاب می‌کنم که در این دوره شرکت کنند.
• من اعتقاد پیدا کردم که شما با شرکت در دورۀ نخبگان ثروت آفرین، در دالانی قرار می‌گیرید که خروجی‌اش سعادتمندی است.

نظرات دیگر دانش آموختگان

نظرات دیگر دانش آموختگان