جهت انجام هماهنگی های لازم برای اختصاص وقت مشاوره در زمینه بیزنس کوچینگ، لطف فرموده نام شخص مشاوره گیرنده، سوابق کلی و موضوع مورد مشاوره را به صورت دقیق و در قالب یک متن به شماره ۸۸۱۷۵۸۸۳۰۲۱ فکس فرمایید، پس از بررسی و انجام هماهنگی های لازم، از طرف موسسه با شما تماس گرفته خواهد شد.