بهروز ریاحی، علاوه بر اینکه از خانواده بازاری و اهل کسب و کار بوده، از همان دوران تحصیل و جوانی در کسب و کارهای مختلفی حضور داشته و دارد. او در مقطع DBA دکترای مدیریت حرفه‌ای کسب و کار تحصیل کرده و عضو انجمن‌های بین‌المللی زیادی در حوزه مدیریت کسب و کار و تجارت بوده و در اکثر دوره‌های آموزشی مرتبط داخلی و خارجی شرکت نموده است.

بهروز ریاحی، اعتقاد دارد انگیزش و دوره‌های صرفاً انگیزشی نه تنها مژثر نیستند و انسان را به موفقیت نمی‌رسانند بلکه خود به تنهایی یک عامل بازدارنده نیز هستند.

انگیزش مانند موتور یک هواپیمای بزرگ است که خود به تنهایی و بدون سیستم راهبردی نمی‌تواند هیچ حرکتی ایجاد کند و فقط مصرف انرژی انجام می‌دهد و بدون این سیستم، پس از مدتی خلبان دچار یأس و نومیدی نسبت به پرواز (موفقیت فردی و سازمانی) خواهد شد.