درباره بهروز ریاحی

مشاور برندینگ و آموزش بازاریابی

بهروز ریاحی، علاوه بر اینکه از خانواده بازاری و اهل کسب و کار بوده، از همان دوران تحصیل و جوانی در کسب و کارهای مختلفی حضور داشته و دارد. و در مقطع DBA دکتری مدیریت راهبردی ( حرفه ای) کسب و کار تحصیل کرده و عضو انجمن های بین المللی زیادی در حوزه مدیریت کسب و کار و تجارت بوده و در اکثر دوره های آموزشی مزتبط داخلی و خارجی شرکت نموده است.

بهروز ریاحی، اعتقاد دارد انگیزش و دوره های انگیزش نه تنها موثر نیستند و انسان را به موفقیت نمی رساند بلکه خود به تنهایی یک عامل بازدارنده هستند.

انگیزش مانند موتورهای یک هواپیمای بزرگ است که خود به تنهایی بدون سیستم راهبردی نمی تواند هیچ حرکتی ایجاد کند و فقط مصرف انرژی انجام می دهد و بدون این سیستم، پس از مدتی خلبان دچار یاس و نومیدی نسبت به پرواز ( موفقیت فردی و سازمانی ) میکند.

بهروز ریاحی

مدارک و عضویت های مرتبط:

دانش آموخته مقطع DBA، دکترای مدیریت حرفه‌ای کسب و کارهای نوین و پیشرفته
مدرس و مشاور تخصصی کسب و کار
عضو هیئت مدیره و مؤسس چندین شرکت تجاری در ایران
عضو انجمن عالی عارضه‌یابی سازمانی QAL انگلستان
عضو انجمن عالی مدیریت تغییر و بحران TUV آلمان
عضو انجمن عالی مدیریت بهره‌وری TUV آلمان
عضو انجمن عالی کار گروهی از QAL انگلستان
عضو انجمن عالی مدیریت کایزن TUV آلمان
عضو انجمن مدیریت پنج‌گانه سامان‌دهی محیط کار از QAL انگلستان
دارای ISO9001 شخصی در مدیریت کیفیت سیستم از QAL انگلستان
دارای ISO10004 شخصی در مدیریت کیفی رضایتمندی از QAL انگلستان