موسسه فرهنگی هنری نواندیشان ثروت آفرین پویا، با رویکرد خدمت به مردم و گسترش دانش و فرهنگ مثبت‌اندیشی، رشد کسب‌ و کار، امید به زندگی و موفقیت پایدار در تمامی ابعاد زندگی فردی، اجتماعی و اقتصادی در گســترۀ ایران زمین با استفاده از فناوری و دانش روز دنیا در حوزه مدیریت راهبردیِ کسب و کار و در جهت بقا، رشـد و موفقیتِ پایـدار و هدفمندِ تک تک مخاطبین خود، با تکیه بر نیروی انسانی متخصص و متعهد، هدف بزرگی را در نظر گرفته است و بـا سرلوحه قرار دادن شعار ایـرانِ آبادتر ایــرانیِ ثروتمند و شـاد، تلاش خود را بر این قرار داده کــــه هموطنان عزیزمان دیگر دغدغه‌ی مسائل رشد و توسعه کسب و کار و موفقیت در حوزه‌ی مسائل خانوادگی و فردیِ خود را نداشته باشند و مسائل مالی و خانوادگی خــود را از طریق آموزه‌های این مؤسسه به سادگی و با ارزان‌ترین و دردسترس‌ترین روش ممکن حل نمایند.

بهروز ریاحی، علاوه بر اینکه از خانواده بازاری و اهل کسب و کار بوده، از همان دوران تحصیل و جوانی در کسب و کارهای مختلفی حضور داشته و دارد. او در مقطع DBA دکترای مدیریت حرفه‌ای کسب و کار تحصیل کرده و عضو انجمن‌های بین‌المللی زیادی در حوزه مدیریت کسب و کار و تجارت بوده و در اکثر دوره‌های آموزشی مرتبط داخلی و خارجی شرکت نموده است.

بهروز ریاحی، اعتقاد دارد انگیزش و دوره‌های صرفاً انگیزشی نه تنها موثر نیستند و انسان را به موفقیت نمی‌رسانند بلکه خود به تنهایی یک عامل بازدارنده نیز هستند.

انگیزش مانند موتور یک هواپیمای بزرگ است که خود به تنهایی و بدون سیستم راهبردی نمی‌تواند هیچ حرکتی ایجاد کند و فقط مصرف انرژی انجام می‌دهد و بدون این سیستم، پس از مدتی خلبان دچار یأس و نومیدی نسبت به پرواز (موفقیت فردی و سازمانی) خواهد شد.