اهرم‌های کسب و کار – بخش چهارم

بعد از بررسی سه اهرم امتیازات شخصی، منبع زمان، و دانش به چهارمین و آخرین اهرمی می‌رسیم که شما را در رسیدن به قله‌های موفقیت کسب و کارتان یاری خواهد کرد.

فایل صوتی ویدیوی اهرم های کسب و کار – بخش چهارم