“افزایش راندمان و بهره‌وری بدون افزایش منابع و سرمایه”

درس اول دوره نخبگان ثروت آفرین کسب و کار

اصول هفتگانه موفقیت در کسب وکار و نخبگان ثروت آفرین

در این درس خواهید آموخت برای ایجاد فروش بیشتر و افزایش راندمان و بهره وری

در کار و کسب و زندگی فردی چه کار هایی باید

انجام دهید تا پیروز شوید

این درس بخشی از کارگاه ۲ روزه

افزایش راندمان و بهره وری در دوره نخبگان ثروت آفرین کسب وکار است

با کلیک روی دکمه زیر و پر کردن فرم، هم اکنون بخشی از این این محصول کاربردی و موثر را را به صورت رایگان دریافت ( دانلود ) و تماشا کنید!